23 speciale wijken van Tokyo

23 speciale wijken van Tokyo, hoe het precies zit

Ik vertelde het je laatst al eens. De hoofdstad van Japan is geen stad. Niet in de zin zoals er onduidelijkheid bestaat over of Den Haag nou wel of geen stad is. Nee, het ligt anders. De 23 speciale wijken van Tokyo lijken samen een eenheid te vormen, maar Tokyo bestaat simpelweg niet als stad.

Hoe dat zit? Dat lees je in “Hoofdstad van Japan“.

Maar ik wil het nog wel even kort voor je samenvatten hoor. In 1943 fuseerde de stad Tokyo met de prefectuur Tokyo. De wijken van de stad Tokyo vallen sinds dat moment dus rechtstreeks onder de prefectorale autoriteit. De bestuurslaag “stad” is er gewoon tussenuit geschoven, net als een gigantisch Jenga spel.

Ten tijde van de fusie telde de stad Tokyo 35 wijken. Na wat heen en weer geschuif bleven er een paar jaar later 23 wijken over. Omdat de wijken geen onderdeel waren van een stad, maar rechtstreeks onder de prefectuur vielen, kregen ze het predicaat “speciale wijken”. Tokubetsuku (特別区).

In de 23 speciale wijken van Tokyo wonen meer mensen dan de top 10 van Nederland’s grootste steden bij elkaar opgeteld.

23 speciale wijken van Tokyo, steden in de stad

De 23 speciale wijken van Tokyo zijn wel van een andere proportie dan wij Nederlanders ons voor kunnen stellen. Het gaat niet om een wijken met een paar duizend inwoners en een wijkagent. Iedere wijk afzonderlijk zou zeker zijn van een plaats in de top 10 van Nederland’s grootste steden. Iedere wijk is een stad op zich.

Chiyoda, de kleinste wijk als je kijkt naar het aantal inwoners, telt 38.000 zielen. Meer plek is er niet want hier staan sommige van de grootste kantoorgebouwen van Tokyo. De wijk met het meeste inwoners, Setagaya, telt er bijna 830.000. Bij elkaar opgeteld wonen er 8,3 miljoen mensen in de 23 speciale wijken van Tokyo. Dat is meer dan de top 10 van Nederland’s grootste steden bij elkaar opgeteld.

Nog snel even een ander rekensommetje. Het totale oppervlak wat de wijken met elkaar delen is grofweg 620 vierkante kilometer groot. Weet je hoeveel mensen per vierkante kilometer dat oplevert? 13.400! Van gigantische Jenga naar gigantische mierenhoop.

Iedere wijk is dus een stad op zich. Een stad met een eigen karakter, eigen specialiteiten, een eigen sfeer. Iedere wijk wordt feitelijk ook als stad bestuurd. De wijkbestuurders hebben feitelijk dezelfde mandaten als stadsbestuurders elders in Japan.

Samenvattend: Tokyo is een ongelofelijk grote stad.