Op deze pagina

Golden Week

Golden Week is een periode van vier nationale feestdagen in Japan. Veel Japanners hebben vrij vanaf 29 april tot en met 5 mei. Het is dan ook de langste vakantieperiode voor velen. Er wordt veel gereisd en genoten van de lente.

Showa Dag

Tot 1989 werd op deze dag de verjaardag van de keizer gevierd. Keizer Hirohito regeerde over Japan van 1926 tot 1989. De periode waarin een keizer regeert krijgt in Japan een naam. De periode waarin Hirohito regeerde heet de Showa-periode.

Op 7 januari 1989 overleed Hirohito. Zijn zoon en opvolger Akihito is jarig op 23 december. 29 april was dus niet langer de verjaardag van de keizer. De Tweede Wereldoorlog is onlosmakelijk verbonden met Hirohito. Er was dan ook behoorlijk wat averse tegen het omdopen van 29 april tot Showa Dag. Hirohito was een liefhebber van planten en in eerste instantie werd 29 april omgedoopt tot Dag van het Natuurgroen om de Showa keizer op indirecte wijze toch te kunnen herdenken.

Na herhaalde pogingen werd uiteindelijk in 2007 de naam nogmaals veranderd via een wetswijziging. Om toch vooral niet te vergeten dat de Showa-periode behoorlijk wat turbulentie kende – de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw daarna, de enorme economische groei en ten slotte het klappen van de economische bubbel in de jaren ’80 – werd 29 april uiteindelijk toch omgedoopt tot Showa Dag.