Tsunami

Wat te doen bij een tsunami in Japan?

Plan je een reis naar Japan, dan is het goed om even stil te staan bij het onderwerp veiligheid. Er bestaat namelijk altijd een risico dat je tijdens je reis te maken krijgt met een aardbeving of een andere natuurramp. Als gevolg van een zware aardbeving kan een tsunami ontstaan. Op deze pagina lees je hoe dat komt en belangrijker, wat je moet doen als je te maken krijgt met een tsunami waarschuwing.

TIP: om in een noodgeval snel toegang te hebben tot de beschikbare informatie is het aan te raden om onze pagina over internet in Japan te lezen.

Achtergrond

Het woord tsunami komt uit het Japans en betekent letter vertaald “havengolf”. Meestal gaat het niet om één golf maar om een serie van golven die ontstaan doordat een grote hoeveelheid water verticaal verplaatst wordt. Zo’n verticale waterverplaatsing vindt plaats bij een aardbeving onder de zeebodem waarbij de grond behalve horizontaal ook verticaal beweegt.

Lang niet iedere aardbeving vindt onder de zeebodem plaats en bij lang niet iedere aardbeving die wel onder de zeebodem plaats vindt beweegt de grond in verticale richting. Een aardbeving heeft dat ook niet altijd per definitie een tsunami tot gevolg, maar het risico is er uiteraard wel.

Tsunami

Na een zware aardbeving zorgt het Japan Meteorological Agency voor informatie over een eventuele tsunami. Ook in het geval dat er geen noemenswaardige golf verwacht wordt, zal dit expliciet worden vermeld. De eerste waarschuwingen zijn beschikbaar vanaf 3 minuten na een beving, maar onder bepaalde omstandigheden kan een golf al binnen die tijd de kust bereiken.

Er zijn drie waarschuwingsniveaus die gehanteerd worden, afhankelijk van de hoogte van de verwachtte golven.

Wat te doen?

Krijg je met een van de bovenstaande waarschuwingen te maken, wat moet je dan doen? In alle gevallen moet je zorgen zo snel mogelijk van de kustlijn weg te komen.

  • Rode categorie: evacueer vanuit kustgebieden en gebieden in de buurt van rivieren naar hoger gelegen locaties of speciale evacuatie torens.
  • Oranje categorie: ga vanaf de kustlijn zo snel mogelijk landinwaarts.

Op de Safety Tips website van het Japans Bureau voor Toerisme staat een eenvoudig te volgen stappenplan wat je kunt doorlopen om de juiste actie te bepalen.

Het vinden van hogergelegen land kan een uitdaging zijn als je als buitenlandse bezoeker de omgeving niet kent. Probeer altijd contact te maken met lokale bewoners en volg hen. In kustgebieden waar niet direct hoger gelegen land in de buurt is staan op strategische locaties evacuatie torens.

Tsunami evacuatie toren
Een tsunami evacuatie toren langs de kust.

Informatie

De informatievoorziening is van cruciaal belang in een noodgeval. Tsunami waarschuwingen worden altijd zo breed mogelijk gedeeld via televisie en radio. Via grote speakers worden bewoners van dorpen en steden aan de kust gewaarschuwd bij een evacuatie order. Veel informatie is in het Japans, maar in geval van nood is er ook altijd informatie in het Engels beschikbaar.

Apps

Speciaal om buitenlandse reizigers in een noodgeval direct goed te kunnen informeren heeft het nationale toerisme bureau van Japan de Safety Tips app ontwikkeld. Via deze app heb je altijd direct de meest recente informatie beschikbaar in het Engels. In het geval van een tsunami waarschuwing wordt alle informatie die via televisie en radio met het grote publiek gedeeld wordt ook via de app beschikbaar gesteld in het Engels.

Safety Tips

De Safety Tips app van het Japanse toerisme bureau helpt buitenlandse reizigers met actuele informatie over rampen.

NHK is de nationale publieke omroep van Japan. Bij een tsunami waarschuwing is dit kanaal de aangewezen plek voor informatie. Op televisie is NHK in het Japans te volgen en op televisies die ondersteuning bieden voor meerdere audiokanalen wordt een Engelstalig audiokaneel aangeboden. Hiervoor moet je wel aan de slag met de Japanstalige afstandsbediening. Veel makkelijker is het om via de NHL WORLD app op je telefoon de Engelstalige uitzending te volgen.

NHK WORLD

Met de NHK WORLD app volg je het nieuws in Japan in het Engels.

JMA

JMA is het Japan Meteorologic Agency, zeg maar het KNMI van Japan. Op deze pagina staat direct actuele informatie over tsunami waarschuwingen. Op de kaart zie je snel een duidelijk wat er aan de hand is.