Uit hoeveel eilanden bestaat Japan?

Uit hoeveel eilanden bestaat Japan?

Japan is een land van eilanden. De kleinsten zijn niet meer dan uit het water stekende rotsen die honderden kilometers uit de kust liggen. Het mogen dan slechts enkele rotsen zijn, maar omdat ze officieel als eilandjes aangemerkt zijn bepalen ze de buitengrens van de Japanse territoriale wateren. En omdat Japanners veel vis eten is veel territoriaal water waar het land zelf de visquota kan bepalen erg belangrijk.

97% van het landoppervlak wordt gevormd door de vier hoofdeilanden Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu

3% van het landoppervlak ligt verdeeld over 14.121 kleine eilandjes

14.125 eilanden vormen dus samen de Japanse archipel

Hertelling 2023

Tot eind 2022 was het antwoord op de vraag uit hoeveel eilanden Japan bestaat 6.852. Dat getal werd in 1987 door de Japanse overheid gepubliceerd na een handmatige telling door de kustwacht. Begin 2023 is dit aantal officieel herzien naar 14.125 eilanden. In de jaren daarvoor groeide de kritiek vanuit wetenschappelijke kant op de data uit 1987 en er werd een nieuwe telling gedaan op basis van nieuwe technieken en gedigitaliseerde kaarten.

Bij de telling uit 1987 heeft de Japanse kustwacht handmatig alle eilanden geteld met een omtrek van minimaal 100 meter. De verdubbeling bij de telling uit 2023 bestaat eigenlijk alleen uit piepkleine eilandjes die kleiner zijn dan 100 meter in omtrek. Hoewel het bijgestelde aantal betekend dat schoolboeken in Japan moeten worden herzien, heeft het geen effect op de territoriale wateren van het land.

Eilanden in Japan
Een van de 14.125 eilanden van Japan, niet meer dan een rots in zee.

Disputen

Een aantal van die rotsen in zee liggen een stuk dichter bij andere landen dan bij Japan. Dat zorgt zo nu en dan voor bonje met de buren.

Neem bijvoorbeeld de Senkaku Eilanden. Dit groepje rotsen op zo’n 170 kilometer uit de kust van Taiwan is al sinds 1895 Japans grondgebied. In 1970 probeerde China aanspraak te maken op de archipel en ook Taiwan dacht de territiorale wateren ermee uit te kunnen breiden. Hier gaat het voornamelijk over de controle van visgronden en scheepvaartroutes.

Koerilen
De Koerilen ten noorden van Japan zijn al jaren bron van een dispuut.

Aan de noordkant van Japan, in de zee tussen Hokkaido en het Russische schiereiland Kamchatka ligt ook een archipel die ook tot onenigheid leidt. Het gaat hier echter niet om rotsen die slechts bewoond worden door een handje vol zeemeeuwen. Op de Koerilen wonen mensen. Mensen met een Ainu achtergrond, de oorspronkelijke bewoners van Hokkaido.

Vanuit dat oogpunt claimt Japan dan ook dat ze bij Hokkaido horen. En dat was ook zo tot 1951. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd in het Vredesverdrag van San Fransisco vastgelegd dat de Koerilen onderdeel zouden worden van Rusland. Tot op de dag van vandaag is Japan het daar niet mee eens en tot op de dag van vandaag wonen er op deze eilandengroep mensen met familie in Hokkaido.

De eilanden van Tokyo

Ver buiten de kust van Honshu liggen de Izu Eilanden en de Ogasawara Eilanden. Deze twee archipels strekken zich bijna 2.000 kilometer uit in zuidelijke richting, in een min of meer rechte lijn min of meer ten zuiden van Tokyo.

Wat misschien een beetje vreemd aandoet is dat deze archipels administratief gezien onderdeel van de hoofdstad van Japan.

De eilanden van Tokyo
T.kambayashi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons