Hoeveel inwoners heeft Japan?

Hoeveel inwoners heeft Japan in 2024?

Japan heeft naar verwachting 124,1 miljoen inwoners in 2024. Tijdens de naoorlogse economische groei nam de bevolking in rap tempo toe maar in de jaren ’90 van de vorige eeuw vlakte de groei langzaam af. Sinds 2010 neemt het aantal inwoners jaarlijks af en de verwachting is dat in 2050 gedaald zal zijn tot ongeveer 95 miljoen.

Jaar

Aantal inwoners

2015

127,1 miljoen

2016

126,9 miljoen

2017

126,7 miljoen

2018

126,5 miljoen

2019

126,2 miljoen

2020

125,8 miljoen

2021

125,6 miljoen

2022

125,1 miljoen

2023*

124,6 miljoen

2024*

124,1 miljoen

Inwoners Japan per vierkante kilometer

De bevolking van Japan is ruim 7 keer groter dan die van Nederland. Als je vervolgens weet dat het oppervlak ongeveer 9 keer zo groot is als dat van Nederland zou je zomaar kunnen concluderen dat Japanners gemiddeld meer ruimte per persoon hebben dan wij in Nederland. En toch staat Japan bekend om ruimtegebrek; flatjes amper groter dan een grote klerenkast en heel veel hoogbouw in de grote steden.

Deel je het totale landoppervlak van 377.930 km² door de totale bevolking dan kom je uit op ongeveer 331 inwoners per vierkante kilometer. In Nederland delen we gemiddeld één vierkante kilometer met 409 mensen. Gemiddeld heeft Nederlands dus een hogere bevolkingsdichtheid. Waar komt dat imago van ruimtegebrek dan vandaan?

Het antwoord is te vinden in de geologie. Japan bestaat voor 89% uit bergen die simpelweg te stijl zijn om op te bouwen. Er blijft dus maar 11% van het land over waar gebouwd kan worden. En dan wordt het dus een ander verhaal. Het oppervlak dat overblijft is namelijk vrijwel net zo groot als Nederland. Er wonen in Japan dus ruim 7 keer meer mensen op een oppervlakte net zo groot als Nederland. Gemiddeld komt dat uit op meer dan 2.800 inwoners per vierkante kilometer. Oeps!

Inwoners per vierkante kilometer

Inwoners Tokyo

Over het totale landoppervlak zien we dus een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 331 inwoners per vierkante kilometer. Kijken we naar het bewoonbare land, dan ligt het gemiddelde op 2.800 mensen die een vierkante kilometer delen. Lijkt dat veel? Laten we dan eens kijken naar de situatie in Tokyo.

Het zal je niet verbazen dat in de hoofdstad dit gemiddelde een stuk hoger ligt. Volgens de cijfers van het gemeentebestuur van Tokyo delen de 13,9 miljoen inwoners van de stad een oppervlakte van 2.191 vierkante kilometer. Dat komt uit op een bevolkingsdichtheid van zo’n 6.344 inwoners per vierkante kilometer.

Dat imago van flatjes niet veel groter dan een grote klerenkast is dus zeker in Tokyo, en in iets mindere maten ook in de andere grote steden van Japan, wel degelijk de situatie.

En toch… vergelijk het gemiddelde van Tokyo met het gemiddelde van Den Haag en je ziet dat de twee steden elkaar niet veel ontlopen.

Tokyo Tower

Afnemende bevolking

Sinds 2010 neemt de Japanse bevolking in steeds hoger tempo af. Goed nieuws misschien voor de drukte, minder goed nieuws als je bedenkt wat het verder voor gevolgen heeft. Een gebrek aan interesse in seks bij jongeren zorg ervoor dat er steeds minder kinderen geboren worden. In 2020 is het geboortecijfer lager dan het ooit geweest is.

En de kinderen die wel geboren worden moeten een relatief steeds groter wordende groep ouderen onderhouden. Als je dan ook nog bedenkt dat de Japanners de hoogste levensverwachting ter wereld hebben zie je al snel dat dit zorgt voor allerlei problemen in de pensioenvoorziening. Een steeds kleiner wordende groep werkenden moet een steeds grotere groep inwoners voorzien van pensioen. Het voor de huidige generatie werkenden dan ook nog maar de vraag hoe hun oude dag er financieel uit gaat zien.

TIP: Wil je weten hoe de pyramide van leeftijdsverdeling van de Japanse bevolking eruit ziet? Het CIA Factbook legt het uit.

Veelgestelde vragen

Hoeveel inwoners had Japan in 2022?

In 2022 had Japan naar schatting 125,1 miljoen inwoners. Voor 2023 is de voorspelling dat dit daalt naar 124,6 miljoen.

Hoeveel inwoners heeft Tokyo?

In Tokyo wonen ongeveer 13,9 miljoen mensen. In tegenstelling tot het land als geheel groeit de bevolking in Tokyo ieder jaar. Dit heeft te maken met jonge mensen die van het platteland naar de stad trekken omdat daar meer carrière kansen liggen. Kijk je naar het geboortecijfer in de hoofdstad dan blijkt dat echter lager te liggen in het nationale gemiddelde.

Wat is de bevolkingsdichtheid in Japan?

Gemiddeld genomen is de bevolkingsdichtheid ongeveer 331 inwoners per km². Ter vergelijking, in Nederland wonen er 511 mensen op een km². Kijk je echter naar de bevolkingsdichtheid op bewoonbaar land (meer dan drie kwart van Japan bestaat uit stijle bergen) dan kon je uit op ruim 1.500 inwoners per km².

Wat is de oppervlakte van Japan?

De totale landmassa neemt 377.930 km² in beslag. Daarvan bestaat 89% uit bergen die voor het grootste deel te stijl zijn om huizen op te bouwen.